COMUNA PUTINEIU - resedinta de comuna
Cuprinde satele :
- BADULEASA - sat apartinator
- CARLOMANU - sat apartinator
Centrele urbane cele mai apropiate de comuna sunt:
- Turnu Magurele - la o distanta de 19 km
- Rosiorii de Vede - situat la o distanta de 21 km
Comuna Putineiu se invecineaza cu:
- Comuna Crangu - la EST;
- Comunele Segarcea Vale si Salcia - la VEST;
- Comunele Crangu, Lita si municipiul Turnu Magurele - la SUD;
- Comunele Salcia, Troianul si Bogdana - la NORD.
Legatura rutiera dintre ultimele trei sate se face prin intermediul DN65A, DJ653 si DC35. Satul Carlomanu se leaga de comuna Putineiu prin DC35 si de satul Baduleasa, prin DC35, intersectie cu DN65-A si mai departe prin DJ653. Baduleasa se leaga de Comuna Putineiu prin intermediul DJ653 intersectie DN65-A. Teritoriul administrativ al comunei Putineiu are o suprafata de 8143. Ha si o populatie de 2908 la recensamantul din luna martie 2002.

La sfîrsitul anului 2011 comuna Putineiu avea o populație de 2300 de locuitori.
NR.Gospodări-1018
NR.Locuințe-1343
Comuna Putineiu, formata din satele Putineiu, Carlomanu si Baduleasa, este situata in coltul sud-vestic al judetului Teleorman, in campia Calmatui.
Valea Calmatuiului strabate teritoriul comunei avand o directie de curgere aproape est-vest. Satele comunei, asezate de o parte si de alta a vaii, au o structura adunata si o textura neregulata la Putineiu si partea de nord a satului Baduleasa si o textura ordonata la Carlomanu si in jumatatea sud-estica a satului Baduleasa.
Structura si textura satelor este determinata de asezarea lor in zona de lunca – lunca Calmatuiului – ce se desfasoara la o altitudine relativa de 50 m, in general plana, intalnindu-se in unele zone si micro-depresiuni ce se umplu cu apa la viiturile mari. Comuna Putineiu are o clima continentala de campie si temperatura medie anuala de 11 grade Celsius (temperatura medie a lunii iulie este de 25 grade C, iar cea a lunii ianuarie de -3 grade C.
Reteaua hidrografica majora este reprezentata de paraul Calmatui, vale cu curs permanent, dar cu un debit ce prezinta fluctuatii marii in functie de anotimp.
Alimentarea cu apa a locuitorilor comunei se face din izvoare captate si din fantani, adancimea panzei freatice fiind diferita, cu valori cuprinse intre 0.5 si 3 m in zona de lunca si intre 15 si 30 m in zona de campie.
Solurile dominante pe teritoriul comunei sunt cernoziomurile levigate. Acest tip de sol, cu structura grauntoasa stabila si porozitate ridicata, este favorabil plantelor de cultura si poate fi ursor lucrat avand suficiente rezerve de sunbstante nutritive si un grad ridicat de fertilitate naturala. Fitogeografic, teritoriul comunei se incadreaza zonei de silvostepa in care insa, terenurile au fost arate si transformate intr-o vasta zona agricola.
Padurile ocupa o suprafata mica din teritoriul comunei si sunt formate din specii de stejar pufos, plop si salcam.
Zoogeografic, comuna apartine arealului de trecere de la padure la campie, cu animalele caracteristice.
DOTARI PENTRU INVATAMANT
Pe raza comunei Putineiu functioneaza:
- 2 gradinite de copii;
- 2 scoli pentru invatamantul scolar si gimnazial cu 10 Sali de clasa si cabinete scolare.
In domeniul culturii si artei, functioneaza;
- 2 camine culturale;
- 1 biblioteci;
- 180 abonamente radio si radioficare;
- 234 abonamente telefonice.
In domeniul sanatatii:
- 1 dispensare umane;
- 1 dispensar veterinar.
In domeniul cultelor:
- 3 biserici ortodoxe;
- 3 biserici adventiste.
In domeniul sportului:
- Bază sportivă.
In satul Putineiu exista cladirea Consiliului Local, cea a Politiei si cea a postei.

ACTIVITATI ECONOMICE
Potentialul economic al comunei Putineiu se caracterizeaza in primul rand, prin potentialul funciar agricol deosebit de valoros, ce reprezinta principala bogatie a comunei.
Pe teritoriul administrativ isi desfasoara activitatea numai unitati de productie agricole, majoritatea cu capital privat.
La inceputul anului 2011, confrom datelor furnizate de Directia de Statistica a Judetului Teleorman, suprafata agricola a comunei Putineiu era de 8143 Ha din care: - 431,10 Ha - Teren intravilan:
-7711,90 Ha-Teren extravilan - 557 Ha -Păsuni - 161 Ha -Păduri.
FACILITARE OFERITE INVESTITORILOR:
-Acces la DN65.
-Taxe locale minime.
PROIECTE:
-ASFALTARE MODERNIZARE DC 35 SALCIA- PUTINEIU
-ASFALTARE MODERNIZARE DRUM VICINAL DN 65A-DJ635(1,3KM)