Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte

Stimați concetățeni, azi, 12 septembrie 2023, a sosit momentul adevărului!

Domnul primar, Sima Ionuț-Dorin, împreună cu ministrul Dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Adrian Ioan Veștea, în prezența domnului senator Eugen Pîrvulescu, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul "Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Putineiu, județul Teleorman și rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Putineiu, județul Teleorman".

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 


 

Dotarea unităților de învățământ din comuna Putineiu cu echipamente de protecție și dispozitive medicale” – COD SMIS 149459

 

Comuna Putineiu, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 09.03.2022 Contractul de Finanțare nr. 1160 pentru proiectul „Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Putineiu cu echipamente de protectie si dispozitive medicale” - Cod SMIS 149459, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9: Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19,prioritatea de investitii 10: Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local,reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate, promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciilesociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati si Obiectivul Specific 10.1: Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, investitia realizata contribuind la consolidarea capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2.

 

Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare la nivelul a 3 unitati de învatamant din Comuna Putineiu, judetul Teleorman prin dotarea cu echipamente de protecție medicala și dispozitive medicale necesare pentru diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS - COV - 2.

 

Obiectivele specifice ale proiectului, conform cererii de finanțare sunt:

1.Asigurarea elaborarii si depunerii unei cereri de finantare

2.Asigurarea implementarii proiectului prin semnarea unui contract de consultanta in implementarea proiectului

3.Dotarea cu echipamente de protecție medicala si dispozitive medicale a institutiilor de invatamant din Comuna Putineiu, astfel:

1 Masca Medicala de clasa I 81.900 buc

2 Combinezoane 110 buc

3 Halat unica folosinta 520 buc

4 Viziere 360 buc

5 Manusi unica folosința 11.000 buc

6 Robot dezinfectie automatizat 3 buc

7 Solutie robot (1 buc = 1 bidon x 5 litri) 24 buc

8 Sistem purificare automatizat 11 buc

9 Porti dezinfectare 3 buc

10 Solutie porti 1.600 litri

11 Dezinfectant suprafete expuse la atingere 770 litri

12 Dezinfectant doza cu pompa 770 litri

13 Dozator dezinfectanți doza cu pompa 21 buc

14 Dezinfectant pardoseli 2000 litri

15 Teste rapid antigen 960 buc

4.Asigurarea masurilor de informare si publicitate prin: 17 autocolante, 2 comunicate/anunturi de presa (inceput si sfarsit), 4 Afise A3.

5.Asigurarea masurilor de audit prin intocmirea unui raport de audit financiar.

Printre rezultatele preconizate ale proiectului se numără:

1. Cresterea sigurantei elevilor in contextual raspandirii rapide a virusului SARS-CoV-2.

2. Asigurarea unor masuri necesare desfasurarii cursurilor in format fizic

3. Evitarea instituirii lockdown-ului.

Valoarea totală a proiectului/Valoarea eligibilă nerambursabilă: 855757,32 lei

Durata proiectului: 25 luni, conform contractului de finanțare, respectiv: 01.12.2020 – 31.12.2022.